Kvalitet

KVALITETSSIKRING/INTERNKONTROLL

Niks AS bistår med etablering av systemer for å ivareta dokumentasjonskrav til kvalitetssikring og internkontroll systemer. I mange tilfeller har virksomheter allerede en del dokumentasjon som kan tas utgangspunkt i, eller en ønsker å starte helt fra grunnen av.

Vi kan også bistå med analyse av eksisterende systemer og gi uttalelse, eller gjennomføre interne revisjoner på utvalgte områder. Motivet for dette kan være ønske om å bli sertifisert, akseptert som kunde, eller for å styre intern utvikling med hjelp av systematisk forebyggende arbeid. Normalt fører dette til at det i samarbeid med kunden etableres en forbedringsplan.

Niks As kan ha ulike roller i slikt arbeid, fra å være levere en enkeltstående tjeneste til å være en langsiktig samarbeidspart med oppgaver som intern revisor, lederstøtte, administrator av dokumentasjon osv.