Kvalitetssikring av underleverandører

Underleverandører representerer en stor ressurs, og en stor risiko, både for HMS og produktet som virksomheten leverer. Niks AS bistår med å etablere system for tilsyn og godkjenning av med underleverandører. Dette vil føre til en praksis som gjør det lettere å samarbeide både vedrørende tema knyttet til HMS og produksjon. Normalt innebære arbeidet at en gjennomgår virksomhetens rutiner fra forespørsel, valg av underleverandør, gjennomgang av kontrakter og prosedyrer for kontraktsinngåelse, utarbeidelse av program for tilsyn, gjennomføring av tilsyn og samarbeid med underleverandører om forbedringstiltak.

Niks kan bistå både med utarbeidelse og gjennomføring.

LENKER