Avvikshåndtering

Niks AS har omfattende erfaring med etablering og oppstart av system for registrering og behandling av avvik. Dette området er en utfordring for alle virksomheter, og det er svært vanlig at det er mye omtanke knyttet til å få til et velfungerende system tilpasset virksomheten. Fallgruvene er mange og vanskelige å oppdage, slik at det som ser tilforlatelig og enkelt ut, i praksis ikke kommer i gang.

Niks AS bistår med etablering, problemløsning vedrørende systemer som ”ikke er kommet i gang”, bistår i å innføre tilstrekkelig god analytisk saksbehandling og etablering av omkringliggende forutsetninger så som møtestruktur, rapporter osv.

Niks har innført avviksbehandling i en rekke virksomheter, både ved hjelp av elektroniske hjelpemidler og papirbaserte systemer. Avviksbehandling er helt bransjeuavhengig. Ulikhetene mellom virksomheter er først og fremst knyttet til ”kategorier avvik” og enkelte av disse vil være generelle, mens andre vil være helt bransje-og bedriftsspesifikke.

Avviksbehandling representerer en ”løpende kartlegging” av arbeidsmiljøet, og vil i praksis være en vesentlig mer effektiv kartleggingsform en det som normalt i HMS arbeidet kalles ”arbeidsmiljøkartlegging”. En vil da få tatt opp saker i logisk rekkefølge og kontinuerlig, i nært samarbeid med de saken angår, i motsetning til generelle kartlegginger hvor alle saker mer eller mindre oppstår samtidig i en repport, uten at de saken angår der direkte involverte.

System for behandling av avvik er en naturlig del av alle systemstandarder og forskrifter som pålegger systemer.