HMS-krav til virksomheten

Alle virksomheter i Norge er underlagt krav i HMS lovgivningen, og det er virksomhetens eget ansvar å avklare hva som gjelder for dem. Niks bistår i å avdekke hvilke lover og hvilke forskrifter som kommer til anvendelse. Vi setter utvikler et oppsett slik at det blir enkelt å finne fram og vedlikeholde oversikten.

Enkelte virksomheter har ulike enheter og prosjekter hvor det er påkreve å ha egne oversikter, slik at det kan være nødvendig å lage ulike oppstillinger. Eksempel på dette kan være en byggeplass eller underavdeling.

Lovkrav kan brukes både som underlag for kartlegginger, vurderinger av kontrakter og underleverandører, samt brukes generelt i opplæring. Lovkrav og forskrifter legges alltid til grunn når en utarbeider internkontrollsystem og/ eller internkontrollsystem.

Internkontrollsystem
Alle virksomheter skal ha internkontrollsystem. Dette er i praksis et kvalitetssystem hvor en dokumenterer hvordan virksomheten etterlever krav. De fleste virksomheter er også i den situasjon at de i tillegg skal ha kvalitetssikring av andre forhold enn HMS, slik at det blir nødvendig å bygge opp et felles system som tilfredsstiller ulike krav og interne behov.

Niks har omfattende erfaring med internkontroll / kvalitetssystem og kan bistå med å bygge opp, endre og vedlikeholde virksomhetens system, enten manuelt eller ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.