Opplæring

En viktig hensikt med opplæringskrav i HMS lovgivningen er å sette ansatte og deres representanter i stand til å medvike på like vilkår med ledelsen i ulike sammenhenger. I tillegg skal ansatte som bedriver ulike aktiviteter vær opplært slik at de er skikket til å utføre arbeid på en sikker måte. Niks bistår både med å sette opplæringen i system, slik virksomheten kan dokumentere gjennomføring, og bistår i tillegg med en rekke opplæringstilbud. Både i forhold til grunnopplæring HMS, og en rekke ulike tema som er omhandlet i HMS lovgivningen.

Medvirkning

HMS skal gjennomføres i sammarbeid mellom ansatte og ledelse, i tillegg til at det i enkelte sammenhenger også skal medvirke en sakkyndig rådgiver. NIKS bistår i å utvikle de arenaer, så som AMU, personalmøter, avviksystemet, tilgjengelighet for ansatte i forhold til internkontrollsystemet og lignende. NIKS bistår i å avklare de ulike rollene i virksomheten slik at det blir mulig å planlegge hvem som skal medvirke i hva, og hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig for at medvirkningen skal være reell.