Mål for HMS

Det er viktig for å kunne planlegge og gjennomføre HMS at det er satt hensiktsmessige mål, at disse kan dokumenteres og kommuniseres til styret og ansatte. Det er ikke tilstrekkelig å kun ha mål i forholdet mellom øverste leder og styret. Det er minst like viktig at det foreligger interne avtaler i ledelsen om mål og resultatrapportering. Niks bistår i å utvikle mål, målstruktur, nødvendig dokumentasjon av resultater, og rapporter internt i ledelsen.

Niks deltar gjerne i mål-og strategisk arbeid, i den hensikt å sette HMS arbeidet i sammenheng med produktivitetsarbeid og forretningsmessige strategi.