Organisasjon og ledelse

HMS lovgivningen krever at organisasjonen er dokumentert og at det framkommer hvem som har ansvar og fullmakter. Dette er hensiktsmessig også ut fra driftsmessige hensyn at dette området er avklart og velfungerende. Niks bistår i å avklare oppbygging eller endringer av organisatoriske forhold, avklaring av roller og interne kunde / leverandørforhold, samt fullmakter. Niks bistår i å utarbeide dokumentasjon og implementere disse i internkontrollsystemet.