Internrevisjoner

Revisjon, ”audit” eller ”systemtilsyn” er et kjært barn med mange navn innenfor HMS arbeid. I praksis er det en nøyaktig kartlegging av virksomhetens prosesser, og en avklaring og de lovpålagte prosedyrer finnes, om de er hensiktsmessige og i bruk. Revisjon er langt den mest effektive metode for å forstå et arbeidsmiljø, og for å forstå sammenhenger mellom ledelsens system og resultatutviklingen.

Niks bistå i å planlegge og gjennomføre program for interne revisjoner. I den forbindelse bistår Niks også med å planlegge og gjennomføre tiltak, eventuelt foreslå forbedringsprogrammer. I enkelte virksomheter er arbeidsmiljøet sterkt påvirket av underleverandører, slik at det kan være nødvendig med både kontraktsmessige hensyn, og med program for leverandørundersøkelser. Niks bistå med å etablere oversikt over leverandører, gjennomgå avtaleverk og vilkår, samt gjennomfører leverandørundersøkelser.