Arbeidstilsynet har godkjent NIKS som BHT etter ny forskrift

Den 13.12.2011 ble NIKS godkjent som bedriftshelsetjeneste etter de vilkår som ble endret i ny forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste av 10.09.2009 nr. 1173.

Godkjennelsen ble gjort av Godkjennelsesenheten BHT i Arbeidstilsynet den 13.12.11