HMS grunnkurs

VARIGHET

Til sammen 40 timer. Kurset kan gjennomføres som samlinger av 2 + 2 dager med mellomperiode med eget arbeid.

Samlingsbasert med samlinger slik at kurset strekker seg over en avtalt tidsepoke.

 

Bedriftsinterne kurs gjennomføres på ulike måter etter avtale.

 

MÅLGRUPPE

Ledere, verneombud, medlemmer av AMU eller underutvalgt av AMU

 

KRAV TIL FORKUNNSKAP

Ingen

 

INNHOLD

Temabasert undervisning, gruppeoppgaver, selvstendig oppgaveløsning. Teori angår HMS lovgivningen og krav til arbeidsmiljøet og styringen av HMS arbeidet.

 

EKSAMEN

Kursbevis ved fullført kurs.

 

KONTAKTPERSON

Tore Bakkejord                Torunn Sund-Olsen                      Trygve Ulset

tba@niks.no                     torunn@niks.no                           trygve@niks.no

 

PRIS

Bedriftsinternt kurs:  40 000,-

Åpne kurs:                   5 000,-

 

MELD DEG PÅ ELLER MELD DIN INTERESSE FOR ET KURS HER >