HMS kurs for ledere

VARIGHET

1 dag

MÅLGRUPPE

Ledere

 

KRAV TIL FORKUNNSKAP

Ingen

 

HOVEDMÅL

Kurset skal bevisstgjøre ledere for ansvar og roller i HMS arbeidet, og påvirke til at ledere blir i stand til å sette HMS inn i rn hrndiktdmrddig relasjon til krav til produktivitet og driftsansvar for øvrig.

Kurset fokuserer i første rekke på oversikt , ikke detaljkunnskap.

 

INNHOLD

Kurset gjennomgår HMS lovgivningen, de ulike rollene, plikter og ansvar. Medvirkning med egne ansatte, tilsynsmyndigheter og hensiktsmessig bruk av BHT.

 

EKSAMEN

Kursbevis

 

KONTAKTPERSON

Tore Bakkejord                            Torunn Sund-olsen

tba@niks.no                                torunn@niks.no

 

PRIS


Bedriftsinternt kurs:  10 000,-

Åpne kurs:                   2 000,-

 

Eventuelle reise og opphold etter Statens satser kommer i tillegg.

Kompendium pr.deltaker.

 

 

MELD DEG PÅ ELLER MELD DIN INTERESSE FOR ET KURS HER >