ERGONOMI - MER EN BARE SITTESTILLING

VARIGHET

3 timmer - 1 dag

MÅLGRUPPE

Alle typer virksomheter

 

KRAV TIL FORKUNNSKAP

Ingen

 

HOVEDMÅL

 • Økt forståelse for det utvida Ergonomibegrepet
 • evne til å se viktigheten av ergonomiske forhold som en viktig del av HMS arbeide, og hvordan rn på sytem og individnivå kan redusere uheldige fysiske belastninger.
 • Økt evne til å ta ansvar for gen helse.

 

INNHOLD

Kurset tar  i utgangspunkt i gjeldende forskifter, forskning, krav til tilrettelegging og GAP modellen (arbeidskrav ift.den enkeltes forutsetning for funksjon).

Arbeidsmiljøbefaring for tilpassning til aktuelle arbeidskrav / arbeidsmiljø i undervisningen.

 • Teori om begrepet ergonomi generelt
  • kontorarbeidsplass
  • støy
  • ergonomisk lyssetting
  • ventilasjon
  • underlag
  • generelt om bevegelsesapparatet / anatomi
  • hvorfor og hvordan vi kan ta ansvar for hensiktsmessige arbeidstillinger
 • Kognitiv ergonomi
 • Organisatorisk ergonomi / psykososialt arbeidsmiljø

 

Kurset kan tilpasses utfra arbeidsplassens typiske krav til utførelse av arbeid som:

tungt fysisk arbeid, kontorarbeidsplasser, eller andre fysisk eller mentalt belastende arbeidsformer.

 

EKSAMEN

Kursbevis

 

KONTAKTPERSON

Torunn Sund-Olsen                   Tore Bakkejord

torunn@niks.no                         tba@niks.no

 

PRIS

Bedriftsintern kurs: 3 timer - 4  500,-

                                1 dag - 10 000,-

Åpne kurs:                              1 000,-

Kompendium kr 100 pr deltaker.

Eventuelle reise og opphold etter Statens satser kommer i tillegg.

 

MELD DEG PÅ ELLER MELD DIN INTERESSE FOR ET KURS HER >