Kurs i oppfølging av sykefravær

VARIGHET

2 dager

MÅLGRUPPE

Ledere, tillitsvalgte, AMU medlemmer, HR personell

KRAV TIL FORKUNNSKAP

Ingen

HOVEDMÅL

Deltakeren skal kunne etter endt kurs planlegge og sette i verk system for oppfølging av sykefravær, og derigjennom få kontroll med at den enkelte sak løses hensiktsmessig, samt at årsaker til sykefravær blir avdekket og løst etter hvert. Konkret impementering i virksomhet vil kreve bistand i tillegg til kurset.

INNHOLD

  • HMS- og Trygdelovgivningen
  • Systematisk oppfølging av sykefravær
  • Prosess ned impelementering

EKSAMEN

Kursbevis

KONTAKTPERSON

Tore Bakkejord

tba@niks.no

PRIS

Bedriftsinternt kurs: 20 000,-

Åpent kurs:                4 000,-

 

MELD DEG PÅ ELLER MELD DIN INTERESSE FOR ET KURS HER >