Stress og utbrenthet

VARIGHET

3 timer

MÅLGRUPPE

Alle med lederansvar

Spesielt ansatte  som jobber i relasjonsyrker og kjenner på mentalt stress i hverdagen.

Ansatte som er i- eller har vært gjennom en krise  og trenger påfyll av energi for å kunne stå i arbeide eller komme raskere tilbake.

Langtidssykemeldte eller arbeidstakere med gjentatte korte sykemeldinger

KRAV TIL FORKUNNSKAP

Ingen

HOVEDMÅL

  • Evne til å se mønstre på utbrenthet i seg selv og blant medarbeidere
  • Økt innsikt i hva som skjer i kroppen ved opplevelse av stress
  • Bedre kunne håndtere stress med enkle verktøy
  • Økt energi og arbeidsdeltagelse


INNHOLD

Kurset tar utgangspunkt  i nyere medisinsk forskning og kunnskap fra Mainfullnes, Yoga, Meditasjon og avspenningsteknikker

  • teori om hva som skjer i kroppen ved stress og hvordan dette påvirker kjertel, hormonsystemet og vår sinnstemning
  • Gjennomgang av faser på utbrenthetssymptomer
  • Gjennomgang og øvelse på enkle verktøy som kan redusere stress

Kurset kan kjøres i din bedrift og kan tilpasses etter arbeidsområde. Ved enkeltvis påmelding f.eks. som tiltak i forhold til oppfølging av sykemeldte kjøres kurs som en personlig tilhelingsprosess, med samlinger a 1,5 timer over 6 uker. Dette når det er fler en 8 stk. registrert påmeldt. Kurset kan kjøres som prosess bedriftsinternt i 3 dager.

EKSAMEN

Ingen

KONTAKTPERSON

Torunn Sund-Olsen

torunn@niks.no

PRIS

Bedriftsinternt kurs:                3 timer 4 000,-

Bedriftsinternt kurs:             3 dager  25 000,-

Åpent kurs i  Kursprosess over 6 uker 2 000,-

Kompendium kr 100 pr. deltaker

Eventuell reise og opphold etter Statens satser kommer i tillegg