Kommunikasjonsverktøy

VARIGHET

3 timer + 3 timer

MÅLGRUPPE

Alle typer virksomheter - Alle i samme arbeidsmiljø

KRAV TIL FORKUNNSKAP

Ingen

HOVEDMÅL

  • Bedre arbeidsmiljø gjennom god kommunikasjon
  • Forebygge konflikter

INNHOLD

Kurset kjøres av sertifisert instruktør for kurset " Folkeskikk og uskikk på jobben" som bygger på arbeidpsykolog Jan Atle Andersens metodikk for kommunikkasjonsverktøy og konfliktbehandling.

  • Begrepsavklaring felles forståelse for sentrale kommunikasjonsregler
  • Praktiske øvelser
  • Gruppeoppgaver i periode mellom kursdagene

Kurset kan kjøres på generelt grunnlag i forbyggende hensyn eller vi tilpasser kurset til en reel problemstilling i din virksomhet.

EKSAMEN

Ingen

KONTAKTPERSON

Torunn Sund-Olsen                  Tore Bakkejord

torunn@niks.no                        tba@niks.no

PRIS

Bedriftsinternt kurs:    9 000,-

Kurskompendium:          150,-

 

Evt. reiseog opphold etter Statens satser kommer i tillegg.