FØRSTEHJELP GRUNNKURS

VARIGHET

4-5 timer

 

MÅLGRUPPE

Alle virksomheter . alle nivå i virksomheten

 

KRAV TIL FORKUNNSKAP

Ingen

 

HOVEDMÅL

Lære livreddende førstehjelp

Økt trygghet

 

INNHOLD

Kurset gjenomføres med sertifisert instruktør igjennom Norsk Førstehjelpsråd

 

Kurset vil sette kursdeltaker i stand til å starte- og til gjennomføre nødvendige førstehjelpstiltak. Kurset gir en grunndig gjennomgang i tilnærming til åsted ved ulykker, skader og hjertestans. Deltager vil kunne vurdere mulig årsak, ta hensyn til egen og andres sikkerhet. Tilkalle hjelp  1 1 3, og sette i gang nødvendige tiltak.

 

Undervisningen vil veksle mellom teori, gruppeoppgaver og praksis trening.

 

Tema i kurset:

  • kjeden som redder liv
  • hjerte - lungereddning
  • fremmedlegeme i luftveiene
  • forgiftning
  • mistanke om akutt hjertesykdom
  • skader og ulykker; vurdere alvorlighetsgrad, bedømme situasjonen - sikre ulykkestedet. Vurdere indre blødninger- og eller hodeskade
  • førstehjelp i det daglig

 

Merk at spesielle yrkesgrupper som eks. elektriker er i forskrift pålagt årlig deltagelse på førstehjelpskurs. Dette for de fleste bedrifter som ledd i systematisk HMS arbeide

 

EKSAMEN

Ingen eksamen. Utdeling av kursbevis etter vurdering av den enkeltes deltagelse og gjennomføring av grunnleggende øvelser.


KONTAKTPERSON

Torunn Sund-Olsen

torunn@niks.no

417 63 951

 

PRIS

Bedriftsinterne kurs inntil 15 stk kr 5 000,-

Åpne kurs                              kr 1 000,- pr. deltaker

Eventuell reise og opphold etter statens satser kommer i tilegg