FØRSTEHJELP FOR DEG SOM HAR OMSORG FOR BARN

VARIGHET

3 timer

 

MÅLGRUPPE

Alle virksomheter som har daglig omgang med barn( barnehager, småskole, helsepersonell og privatpersoner)

 

HOVEDMÅL


Å skape trygghet og lære livreddende førstehjelp for barn

 

INNHOLD

Kurset gjennomføres med sertifisert instruktør igjennom Norsk Førstehjelpsråd.

Kurset vil sette deltager i stand til å starte- og til gjennomføre nødvendige førstehjelpstiltak. Kurset gir en grundig gjennomgang i tilnærming til åsted for ulykker, skader og hjertestans. Deltager vil kunne vurdere mulig årsak, ta hensyn til egen og andre sin sikkerhet. Tilkalle hjelp 1 1 3, og sette i gang nødvendige tiltak.

Undervisningen vil veksle mellom, teori, gruppeoppgaver og praktisk trening.

Tema i kurset

  • kjeden som redder barn, medisinsk nødtelefon
  • hjerte- og lungeredning
  • fremmedlegeme i luftveiene
  • forgiftning
  • trygghet i nærmiljøet
  • skader og ulykker; vurdere indre blødninger- og eller hodeskade
  • førstehjelp i det daglige

EKSAMEN

Ingen eksamen. Utdeling av kursbevis etter vurdering av den enkeltes deltagelse og gjennomføring av grunnleggende øvelser.

 

KONTAKTPERSON

Torunn Sund-Olsen

torunn@niks.no

417 63 951

 

PRIS

Bedriftsinternt kurs inntil 15 deltagere  kr 3 000,-

Åpne kurs  pr. deltager                     kr 1 000,-

 

Eventuell reise og opphold etter statens satser kommer i tillegg.