Livsstils veiledning

MÅLGRUPPE

Arbeidstakere som har livvstilsykdommer som: 

  • overvekt
  • diabetes type 2
  • høyt blodtrykk
  • utbrenthet
  • lav energi

FRAMGANGSMÅTE

  • Kartlegging av livsstil og helseplager
  • Sette mål og handlingsplan
  • teoretisk innføring og personlig veiledning på elektronisk skjema der arbeidstaker registrerer daglig kost og aktivitetsnivå, sine mål og utfordringer.

HOVEDMÅL

  • Forebygge alvorlig sykdom
  • Økt arbeidsdeltagelse og kapasitet

VARIGHET

Som prosess opp til 10 uker med oppføging over tid. Behovsvurderes i hvert tilfelle.

RAPPORT

Inge rapport om det ikke er ønskelig i forbindelse med individuell oppfølgingsplan.

 

KONTAKTPERSON

Torunn Sund-Olsen

Mobil: 417 63 951

E-post: torunn@niks.no

 

VIRKEMIDLER NAV

For sykemeldte i IA midler kan det søkes om tilskudd dersom tiltaket er avklart som hensiktsmessig og målrettet for at arbeidstager kan forebygge fravær eller komme raskere tilbake.

 

PRIS

1 000kr for arbeidsmateriale.

1 025 pr. veiledningsmøte

300 pr oppfølging - ukes skjema- på nett.