Coaching

MÅLGRUPPE

Metoden er viktig for de som ønsker å bli bedre ledere. Den er et meget godt inspirasjonsverktøy som inkluderer medarbeidere i å finne løsninger, og til til å ta beslutninger når det gjelder arbeidsoppgaver. Etter vår mening er metoden den som gir hurtigst resultater i personlig utvikling og stimulerer menneskerntil høyere bevisthet om seg selv og egne muligheter.

I utgangspunktet kan den som blir coachet velge alle mulige temaer. Jobb, meningsfull fritid, familie, stressmestring, selvtillit, økonomi, livsglede livskvalitet er noen eksempler.

FRAMGANGSMÅTE

Inspirrerende Coaching TM er en  en - til - en samtale mellom en coach og en coachee(den som blir coachet). Choacens oppgave er å stille åpne spørsmål til coachee for at coacheee skal finne løsninger på et problem eller en mulighet. Coach skal følge opp coachee på en inspirerende måte inntil coachee har nådd ønskede resultater. Metoden kan med hell også anvendes på å sortere tanker. Coaching er interessent, inspirerende og effektivt.

Det skrives en Coaching avtale med mål og oppgaver i mellom hver coachingsamtale.

HOVEDMÅL

Når du blir coachet av en Inspirerende CoachTM skal du lettere ta gode beslutninger og kunne føle deg gladere, mer oppstemt og inspirert når coaching er avsluttet.


Inspirerende CoachingTM er en av de mest spennende metoder som har kommet i løpet av de 20 siste årene. Metoden brukes til å utvikle menneskers verdier og holdninger, og til å få utført praktiske arbeidsoppgaver. Inspirerende CoachingTM er løsningsorientert. Derfor fokuserer vi ikke hva som har skjedd tidligere, men arbeider direkte med de løsninger som gir et konstruktivt bidrag til forbedringer.

VARIGHET

1,5 time pr samtale x 5, eller ønsket resultat er oppnådd.

 

KONTAKTPERSON

Sertifisert Inspirerende Coach Ringom.no

Torunn Sund-Olsen

mobil: 417 63 951

E-post: torunn@niks.no

VIRKEMIDLER NAV

IA bedrifter kan søke tilretteleggingstilskudd dette forutsetter at coaching er målrettet og hensiktsmessig for økt nærvær på arbeidsplassen. Bedrifter kan søke støtte til coaching i omstilling og nedbemanningsprosesser.

PRIS

Kr 1225 pr samtale eller 10 000,- for 9 samtaler a 1,5 time.

Eventuell reise og opphold etter Statens satser kommer i tillegg.