Arbeidsplassvurdering - kontorarbeidsplass

MÅLGRUPPE

For alle med ensidig- og eller tung fysisk arbeidsbelastning.

FRAMGANGSMÅTE

Arbeidstaker, arbeidsleder, fastlege eller NAV kan bestille produktet. Vi gir direkte tips til innstillinger, øvelser og veiledning på anbefalte produkter for hensiktsmessige arbeidsstillinger.

En arbeidsplassvurdering er ofte hensiktsmessig å ta både i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende øyemed.

MÅL

Kartlegge forholdet mellom arbeidsstilling og belastning. Vurdere hensiktsmessige tiltak internt, system og individnivå.

Arbeidsplassvurderinger er hensiktsmessig og nyttig hjelpemiddel, som hjelper arbeidstaker og arbeidsgiver til å finne gode løsninger og iverksettelse av målretta tiltak.

VARIGHET

Ca 30 minutter pr. arbeidstaker. Rapport kommer i tillegg.

RAPPORT

Etter endt arbeidsplassvurdering får bestiller fyldig rapport som beskriver de faktiske ergonomiske forhold, den enkelte arbeidstakers opplevelse av belastning - helse og konkrete råd om tiltak.

KONTAKTPERSON

Torunn Sund-Olsen

Mobil:    417 63 951

E-post: torunn@niks.no 

 

VIRKEMIDLER NAV

Refusjon av BHT  honorar, for IA bedrifter, inntil 6 t i målrettet aktivitet som ledd i oppfølging- eller forbygging av sykemelding. www.nav.no

PRIS

Bedrifter med avtale har pris beskrevet i rammeavtalen med NIKS.

Timepris for andre er 1225 pr. time.

Eventuell reise og opphold etter Statens satser kommer i tillegg.